แจ้งรายชื่อการส่งหมอนฟักทองให้ลูกค้าทราบ

ประจำเดือน เม.ย. -มี.ค. 2561

ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าค่ะ

  วันที่ส่งสินค้า
  ชื่อ-จังหวัดที่ส่ง
  พัสดุธรรมดา/ลงทะเบียน
  พัสดุ EMS
  17 เม.ย. 61 คุณamm ปณ.บางปะกง - EU863664785TH
  13-16/4/61 วันสงกรานต์
  ปิดร้าน
  ไปรษณีย์หยุดทำการ
  11 เม.ย. 61 คุณอโนทัย ปณ.จระเข้บัว - EU863672490TH
  10 เม.ย. 61 คุณอณิชา ปณ.บางขุนเทียน - ER930834921TH
  10 เม.ย. 61 คุณอณิชา ปณ.บางขุนเทียน - ER930834921TH
  9 เม.ย. 61 คุณรุจิรา ปณ.กระสัง RM002020816TH -
  9 เม.ย. 61 อุทุมพร ปณ.หาดใหญ่ - EU863660001TH
  7 เม.ย. 61 กิรณา ปณ.แหลมงอบ - EU863657325TH
  3 เม.ย. 61 คุณจุฬาทิพย์ จ.ปทุมธานี - EU863643459TH
  2 เม.ย. 61 กิตติญา ปณ.สามเสนในฯ - EU129592506TH
  27 มี.ค. 61 คุณศราวุธ จ.นครราชสีมา - EU129586236TH
  27 มี.ค. 61 นารินทร์ จ. นครราชสีมา - EU218673762TH
  26 มี.ค. 61 คุณชัชฎาภรณ์ จ.กทม. RL996371420TH -
  24 มี.ค. 61 ร้านต้นน้ำ ปณ.ลำพูน PB716283533TH -
  23 มี.ค. 61 คุณนงลักษณ์ ปณ.ชลบุรี RM379940093TH -
  22 มี.ค. 61 คุณมะลิวัลย์ ปณ.ครบุรี - EU129574842TH
  22 มี.ค. 61 คุณคณิพรรณ ปณ.ชลบุรี RM 3799 3972 2 TH -
  17 มี.ค. 61 คุณดาลัด จ.ปทุมธานี PB037902927TH -
  16 มี.ค. 61 คุณดาวเรือง ปณ.แปลงยาว - Ems1:ET477756211TH
  Ems2:ET477756225TH
  15 มี.ค. 61 คุณสุธิชา ปณ.บางนา PB037904945TH -
  13 มี.ค. 61 คุณชัชฎาภรณ์ จ.กทม. - Ems1:ET477738306TH
  Ems2:477738310TH
  13 มี.ค. 61 คุณสุนันทรา จ.แพร่ - ET477741870TH
  8 มี.ค. 61 คุณอำไพ ปณ.จระเข้บัว - EU129529993TH
  8 มี.ค. 61 คุณสาวิตรี ปณ.ขอนแก่น - EU129525869TH
  6 มี.ค. 61 คุณจันทร์เพ็ญ ปณ.ส่องดาว - EU129543964TH
  5 มี.ค. 61 คุณสุกัญญา ปณ.ภาษีเจริญ - EU129523868TH
  3 มี.ค. 61 คุณดวงกมล ปณ.ทัพทัน - ED354308685TH
  2 มี.ค. 61 คุณภัชราภรณ์ ปณ.มีนบุรี - EU129508211TH