แจ้งการจัดส่งสินค้า เดือน พ.ค.- ก.ค. - ส.ค. 61

วันที่ส่ง
ชื่อ-ปณ.ที่ส่ง
เลขลงทะเบียน
Ems
16/ส.ค./2561
คุณเสาวภา ปณ.สมุทราสาคร
-
EV152721730TH
14/ส.ค./2561
คุณธาริต ปณ.สามชุก
-
EV152666826TH
10/ส.ค./2561
คุณวรางคณา ปณ.บางนา
-
EV152692171TH
9/ส.ค./2561
คุณวรางคณา ปณ.บางนา
-
1) EV152708937TH
2) EV152708945TH
3) EV152708954TH
3/ส.ค./2561
คุณธิดารัตน์ ปณ.คลองจั่น
-
EV152699625TH
1/ส.ค./2561
คุณจามร ปณ.บ้านแพ้ว
-
EV152687536TH
31/ก.ค./2561
คุณบุตรสวรรค์ ปณ.อ่อนนุช
-
EV152683360TH
31/ก.ค./2561
คุณรัตนา ปณ.ลาดพร้าว
-
EV152683377TH
31/ก.ค./2561
คุณญาณิพัชน์ ปณ.ภูเก็ต
-
EV152683387TH
25/ก.ค./2561
คุณพระใบฎีกา ปณ.อากาศอำนวย
-
1) EV152679780TH
2) EV152679780TH
24/ก.ค./2561
คุณฉัตพล ปณ.ศรีราชา
-
1) EV152677259TH
17/ก.ค./2561
คุณปนิดา ปณ.ชะอำ
-
EV152661948TH
17/7/2018
คุณณัชลักษณ์ ปณ. ชุมพร
RB143037385TH
-
17/7/2018
คุณปนิดา ปณ. ชะอำ
-
EV152661948TH
16/7/2018
คุณพรพิมล ปณ.หลักสี่
-
EV152658436TH
13/7/2018
คุณสุพัชชา ปณ.ปาลัส
RB143036172TH
-
12/7/2018
คุณอุไรวรรณ ปณ. บางซื่อ
RB143035659TH
-
11/7/2018
คุณคุณัญญา ปณ. ปากช่อง
-
EV152650548TH
10/7/2018
คุณธัญชนก ปณ. เชียงคำ
-
EU863585190TH
10/7/2018
คุณจงรักษ์ ปณ.อ่อนนุช
-
EU863585186TH
9/7/2018
คุณสุนีย์ ปณ.บางปู
-
EV152645145TH
9/7/2018
คุณจำเพียร ปณ. ร่อนพิบูลย์
-
EV152640979TH
7/7/2018
คุณวเพ็ญประภา ปณ.กทม.
-
EV152640364TH
4/7/2018
คุณชวนพิศ ปณ.ระยอง
RB143012057TH
-
26/6/2018
คุณรัชนี ปณ.สบตุ๋ย
RB143005382TH
-
26/6/2018
คุณสุรัติยา ปณ.หางดง
RB143016677TH
-
23/6/2018
คุณอังคณา ปณ.บางนา
-
EU863611663TH
22/6/2018
คุณวรางคณาง ปณ.บางนา
-
EU863632615TH
15/6/2018
คุณก้องฟ้า ปณ.อ่อนนุช
RB143000368TH
-
13/6/2018
คุณขนิษฐา ปณ.ลาดกระบัง
-
EU863581459TH
9/6/2018
คุณบุญจันทร์ ปณ.รังสิต
-
EU863560666TH
5/6/2018
คุณวันวิสา ปณ.ลาดกระบัง
-
EU863653991TH
4/6/2018
คุณวิโรจน์ ปณ.ไทรงาม
-
EU863537720TH
2/6/2018
คุณวิทธวัช ปณ.สุราษฎร์ธานี
-
EU863537203TH
28/5/2018
คุณเจนจิรา ปณ.คลองจัน
-
EU863539938TH
25/5/2018
คุณประไพ ปณ.ภาษีเจริญ
-
EU863744378TH
23/5/2018
คุณนันทิกา ปณ.ห้วยแม็ก
-
EU863747428TH
21/5/2018
คุณศรีววรณา ปณ.บางละมุง
-
EU863740036TH
21/5/2018
คุณนันทิกา ปณ.ห้วยเม็ก
PB822642493TH
-
18/5/2018
คุณนงลักษณ์ ปณ.ขุนหาญ
RB142968053TH
-
18/5/2018
คุณทองมา ปณ.ศรีรัตนะ
RB822642927TH
-
18/5/2018
คุณทองมา ปณ.ศรีรัตนะ
RB822642935TH
-
15/5/2018
คุณทวีศักดิ์ ปณ.ลาดพร้าว
-
EU863695204TH
15/5/2018
คุณปราณี ปณ.ดำเนินสะดวก
PB822642003TH
-
15/5/2018
คุณปราณี ปณ.ดำเนินสะดวก
PB822642017TH
-
8/5/2018
คุณตรีเนตร ปณ.แม่เมาะ
-
EU863700006TH
8/5/2018
คุณปราณี ปณ.ดำเนินสะดวก
PB822641011TH
-
7/5/2018
คุณภิภพ ปณ.สวนแตง
-
EU863699475TH
5/5/2018
คุณรัตพล ปณ.ลาดพร้าว
PB822640625TH
-
5/5/2018
คุณรัตพล ปณ.ลาดพร้าว
PB822640625TH
-
3/5/2018
คุณวิมล ปณ.ลาดพร้าว
-
EU863703055TH
2/5/2018
คุณสุดารัตน์ ปณ.กระทุ่มแบน
-
EU863679572TH
2/5/2018
คุณจิตรา ปณ.ร่อนทอง
-
EU863679586TH