แจ้งรายชื่อการส่งหมอนฟักทองให้ลูกค้าทราบ

ประจำเดือนพ.ย., ธ.ค. 60 - ม.ค. 61

ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้าค่ะ

  วันที่ส่งสินค้า
  ชื่อ-จังหวัดที่ส่ง
  พัสดุธรรมดา/ลงทะเบียน
  พัสดุ EMS
  12 ม.ค. 61 คุณจิราภรณ์ จ.ขอนแก่น - EU127388618TH
  11 ม.ค. 61 คุณบวรลักษณ์ จ.เชียงใหม่ - EU226379498TH
  10 ม.ค. 61 คุณสมฤทัย จ.สมุทรปราการ - EU127987215TH
  8 ม.ค. 61 คุณจุฬาลักษณ์ ปณ.บางแสน - EU127383006TH
  6 ม.ค. 61 คุณสุพรรณี ปณ.บ้านชัยพร - EU218593636TH
  5 ม.ค. 61 คุณสายพิณ จ.นนทบุรี - EU127378553TH
  4 ม.ค. 61 1) พรฉวี ปณ.นาน้อย
  2)จิตสุภาภรณ์ ปณ.คำชะอี
  -
  2) RK414588914TH
  1) EU127375150TH
  3 ม.ค. 61 คุณนิติยา ปณ.พิมาย - EU127372895TH
  26 ธ.ค. 60 คุณรุ่งทิวา ปณ.พร้าว - EQ820837355TH
  23 ธ.ค. 60 1) คุณคณิพพรณ ปณ.ชลบุรี
  2) คุณกมลวรรณ ปณ.ท่าแซะ
  3) ศิริลักษณ์ ปณ.ศรีสะเกษ
  - 1) EQ820859360TH
  2) EQ820859373TH
  3) EQ820859387TH
  22 ธ.ค. 60 1) สายสุณี ปณ.ศรีมหาโพธิ
  2) คุณณัฐพิมล ปณ.บ้านฉาง
  - 1) EQ820865201TH
  2) EQ820865201TH
  20 ธ.ค. 60 คุณศิริพร ปณ.สะพานทราย - EQ218566803TH
  21 ธ.ค. 60 1)คุณณัฐพิมล ปณ.บ้านฉาง
  2) คุณอมร ปณ.มุกดาหาร
  - 1) EQ820857528TH
  2) EQ820857531TH
  19 ธ.ค. 60 คุณสายชล ปณ.พานทอง - EQ820861955TH
  19 ธ.ค. 60 คุณแจ๊ค จ.เชียงใหม่ - EQ820861964TH
  18 ธ.ค. 60 คุณสายฝน จ.มหาสารคาม - EQ820868168TH
  15 ธ.ค. 60 คุณรัตนา จ.ชลบุรี - EU226369371TH
  13 ธ.ค. 60 คุณณปภา ปณ.อ่าวนาง - EU 2263 5692 5 TH
  13 ธ.ค. 60 คุณรื่นฤดี ปณ.ไทรงาม - EU 2263 5734 2 TH
  12 ธ.ค. 60 คุณพิมจันทร์ ปณ.ราษฏร์บูรณะ - EU 2263 5539 0 TH
  11 ธ.ค. 60 คุณนิสา ปณ.หลักสี่ - ED 1521 2330 3 TH
  9 ธ.ค. 60 1) สมหมาย ปณ.พระโขนง
  2) พรทิพา ปณ.บางปะอิน
  3) พรทิพา ปณ.บางปะอิน
  4) ศิริวิภา จ.อุบลราชธานี
  - 1) EU 2263 5175 5TH
  2) EU 2263 5176 4 TH
  3) EU 2263 5177 8 TH
  4) EU 2263 5178 1 TH
  6 ธ.ค. 60 คุณนภาลัย จ.สกลนคร - EU 2264 3235 2 TH
  4 ธ.ค. 60 คุณสมหมาย ปณ.พระโขนง - EU 2264 2223 6 TH
  28 พ.ย. 60 คุณอาภาภรณ์ จ.ชลบุรี - EU 2263 4073 5 TH
  28 พ.ย. 60 คุณนุชนภา จ.ปทุมธานี - EU 2263 4074 4 TH
  23 พ.ย. 60 คุณน้ำฝน ปณ.ศรีราชา - EQ 8208 2846 4 TH
  20 พ.ย. 60 คุณจิตตานันท์ ปณ.บางนา - EU 2263 2699 4 TH
  18 พ.ย. 60 อัญชลี ปณ.อุบลราชธานี - EU 2263 2528 2 TH
  17 พ.ย. 60 คุณลีลลิภัส ปณ.บางละมุง - EQ 8208 5456 6 TH
  16 พ.ย. 60 คุณสุวรรณา ปณ.บางละมุง - EU 2263 2170 5 TH
  15 พ.ย. 60 คุณสุนิสา ปณ.แก่งคอย - EU 2263 2054 6 TH
  15 พ.ย. 60 คุณเพ็ญศรี ปณ.มะขาม - EU 2263 2053 2 TH
  14 พ.ย. 60 วิลัยลักษณ์ ปณ.มาบตาพุด - EQ 8208 1522 2 TH
  13 พ.ย. 60 คุณฏิสพงษ์ ปณ.จรเข้บัว - EQ 8208 1268 5 TH
  13 พ.ย. 60 คุณนัฎชา ปณ.ลาดหลุมแก้ว - EQ 8208 1267 1 TH
  11 พ.ย. 60 คุณสุนิสา ปณ.แก่งคอย - EQ 8208 0072 7 TH
  10 พ.ย. 60 คุณพรศิริ ปณ.นิคมคำสร้อย - ET 6711 5204 5 TH
  7 พ.ย. 60 คุณศิลายุทธ จ.พิษณุโลก - ET 6711 4357 3 TH
  4 พ.ย. 60 คุณลลิตา ปณ.พานทอง - ET 6711 3580 7 TH
  3 พ.ย.60 คุณวรรณา ปณ.นิคมพัฒนา - ET 6711 3669 1 TH
  2 พ.ย. 60 คุณวัชราภรณ์ ปณ.คลองจั่น - ET 6711 3309 4 TH
  1 พ.ย. 60 คุณวัชราภรณ์ ปณ.คลองจั่น - ED 1520 2950 1 TH