Forwallpaper
slider image 1 slider image 2 slider image 1 slider image 2
Example caption with a credit link for this slider.

วิธีการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้ากับทางร้าน แบ่งเป็น 2 ประเภท คืองานมีสต็อก และงานสั่งทำ
  1. งานมีสต็อก เมื่อลูกค้าชำระเงินและแจ้งชำระเงินแล้ว หลังจากทางร้านตรวจสอบว่าได้รับเงินเรียบร้อยจะดำเนินการส่งสินค้าให้ใน 1 วันทำการ
  2. งานสั่งทำ หลังจากสรุปตกลงระยะเวลาทำ และลูกค้าชำระเงินแล้ว ทางร้านจะดำเนินการผลิตสินค้าให้
การจัดส่งสินค้า
  1. สินค้าส่งปณ.ไทย, เคอรี่, J&T Express, Flash Express