แจ้งการจัดส่งสินค้า เดือน กรกฏาคม - มิถุนายน 2562

วันที่ส่ง
ชื่อ-ปณ.ที่ส่ง
เลขลงทะเบียน
Ems
9 ก.ค. 62
ร้านถุงทองการปัก จ.บึงกาฬ
-
ED994543317TH
31 มิ.ย. 62
คุณวินิจ จ.ลพบุรี
-
ED994523439TH
26 มิ.ย. 62
คุณวารินทร์ จ.นราธิวาส
1. RG097200798TH
2. RG079200607TH
10 มิ.ย. 62
คุณยุภาพร จ.สมุทรปราการ
-
4 มิ.ย. 62
คุณเนตรปรียา จ.กทม.
-
EW749307161TH
31 พ.ค. 62
คุณพิมพร จ.อุดรธานี
RC926603246TH
-
30 พ.ค. 62
คุณ นุชนภา จ.สระบุรี
-
EW749160625TH
29 พ.ค. 62
คุณสาริต จ.นครนายก
-
EW749304103TH
22 พ.ค. 62
คุณทิชาชาติ จ.ปทุมธานี
RC926564383TH
-
13 พ.ค. 62
คุณมณทิพย์ จ.ปัตตานี
EW 7491 7761 7 TH
13 พ.ค. 62
คุณสรายุทธ จ.ชลบุรี
EW 7491 7761 7 TH
11 พ.ค. 62
คุณสุชาติ จ.สมุทรสาคร
EW 7491 8089 8 TH
11 พ.ค. 62
คุณพิราวรรณ จ.สมุทรสาคร
EW 7491 8089 8 TH
10 พ.ค. 62
คุณพนิดา จ.สมุทรปราการ
EW 7491 7949 3 TH
8 พ.ค. 62
คุณจันทร์แรม จ.กทม.
EW 7491 9963 0 TH
2 พ.ค. 62
คุณประภาศรี จ.สุราษฎร์ธานี
RC 9265 4490 5 TH
2 พ.ค. 62
คุณกัญญา จ.เพชรบุรี