แจ้งการจัดส่งสินค้า เดือน มี.ค. - เม.ย. 2562

วันที่ส่ง
ชื่อ-ปณ.ที่ส่ง
เลขลงทะเบียน
Ems
13 พ.ค. 62
คุณมณทิพย์ จ.ปัตตานี
EW 7491 7761 7 TH
13 พ.ค. 62
คุณสรายุทธ จ.ชลบุรี
EW 7491 7761 7 TH
11 พ.ค. 62
คุณสุชาติ จ.สมุทรสาคร
EW 7491 8089 8 TH
11 พ.ค. 62
คุณพิราวรรณ จ.สมุทรสาคร
EW 7491 8089 8 TH
10 พ.ค. 62
คุณพนิดา จ.สมุทรปราการ
EW 7491 7949 3 TH
8 พ.ค. 62
คุณจันทร์แรม จ.กทม.
EW 7491 9963 0 TH
2 พ.ค. 62
คุณประภาศรี จ.สุราษฎร์ธานี
RC 9265 4490 5 TH
2 พ.ค. 62
คุณกัญญา จ.เพชรบุรี
29 เม.ย. 62
คุณกานต์ชนก จ.กาญจนบุรี
RC 9265 3425 9 TH
-
26 เม.ย. 62
คุณกัญญา จ.เพชรบุรี
-
EW 7492 2844 1 TH
11 เม.ย. 62
ร้านวิชญาพาณิชย์ จ.พัทลุง
-
5 เม.ย. 62
สนง.เศรษฐกิจการคลัง จ.กทม.
-
1)EW 2602 5332 5 TH
5 เม.ย. 62
สนง.เศรษฐกิจการคลัง จ.กทม.
-
2)EW 2602 5333 9 TH
เม.ย. 62
คุณสุนิสา จ.ชัยภูมิ
-
เม.ย. 62
คุณน้ำฝน จ.ระยอง
-
EW 3602 5333 9 TH
เม.ย. 62
คุณวินิตย์ จ.สุรินทร์
-
EW 2602 5332 5 TH
25 มี.ค. 62
คุณจุติรัชต์ จ.เชียงราย
-
EW 5370 3740 0 TH
21 มี.ค. 62
คุณวรัทยา จ.สุราษฏร์ธานี
PB 7164 1158 6 TH
PB 7164 1159 0 TH
20 มี.ค. 62
คุณยุรดา จ.ฉะเชิงเทรา
EW 2602 2394 1 TH
18 มี.ค. 62
คุณกันยรัตน์ จ. ศรีสะเกษ
EW 2602 3315 8 TH
18 มี.ค. 62
คุณสุภาลินี จ.เชียงราย
EW 2602 3316 1 TH
14 มี.ค. 62
คุณกนกวรรณ จ.พิจิตร
PC 0362 4184 2 TH
-
9 มี.ค. 62
คุณปาณิสรา จ.เชียงใหม่
-
-
9 มี.ค. 62
คุณเบญจลักษณ์ จ.สุโขทัย
-
-
4 มี.ค. 62
คุณกิ่งกาญจน์ จ.เพชรบุรี
-
-
4 มี.ค. 62
คุณขวัญอุสา จ.ชลบุรี
-
-