แจ้งการจัดส่งสินค้า เดือน ก.ย.- ต.ค. - พ.ย. 2562

วันที่ส่ง
ชื่อ-จังหวัดที่ส่ง
รหัสพัสดการส่ง
8 พฤศจิกายน 62
คุณจีรวรรณ จ.กทม.
แจ้งรายบุคคล
6 พฤศจิกายน 62
คุณจิราภรณ์ จ.สงขลา
แจ้งรายบุคคล
5 พฤศจิกายน 62
คุณพราวตะวัน จ.กทม.
แจ้งรายบุคคล
30 ตุลาคม 62
คุณศศิวรรณ จ.กทม.
แจ้งรายบุคคล
11 ตุลาคม 62
คุณนำพร จ.ฉะเชิงเทรา.
แจ้งรายบุคคล
27 กันยายน 62
คุณชุติกาญจน์ จ.กทม.
แจ้งรายบุคคล
24 กันยายน 62
คุณคนิพรรณ จ.ชลบุรี
แจ้งรายบุคคล
11 กันยายน 62
คุณอรอุมา จ.ชลบุรี
แจ้งรายบุคคล
6 กันยายน 62
คุณทองใบ จ.บุรีรัมย์/TD>
แจ้งรายบุคคล
6 กันยายน 62
คุณขาว จ.นครราชสีมา
แจ้งรายบุคคล
4 กันยายน 62
คุณสาวิตรี จ.ชลบุรี
แจ้งรายบุคคล
4 กันยายน 62
คุณสุรีรัตน์ จ.กทม.
แจ้งรายบุคคล
2 กันยายน 62
คุณน้ำทิพย์ จ.จันทบุรี
แจ้งรายบุคคล
1 กันยายน 62
คุณอันธิกา จ.ปราจีนบุรี
แจ้งรายบุคคล