แจ้งการจัดส่งสินค้า เดือน มิ.ย.- ก.ค. - ส.ค. 2563

วันที่ส่ง
ชื่อ-จังหวัดที่ส่ง
ขนส่ง
4 สิงหาคม 63
คุณวรัชชนัน จ.สมุทรสาคร
J&T Express
30 กรกฏาคม 63
คุณศิริรัตน์ จ.นครราชสีมา
J&T Express
30 กรกฏาคม 63
ร้าน Mos Wedding Clup จ.ระยอง
J&T Express
25 กรกฏาคม 63
คุณเทพ จ.พัทลุง
เอกชน
20 กรกฏาคม 63
คุณศิริรัตน์ จ.นครราชสีมา
J&T Express
17 กรกฏาคม 63
คุณสุวรรดี จ.สมุทรปราการ
J&T Express
14 กรกฏาคม 63
คุณณัฏฐณิชชา จ.กทม
J&T Express
13 กรกฏาคม 63
คุณวีระ จ.ชัยภูมิ
J&T Express
13 กรกฏาคม 63
คุณวีระ จ.ชัยภูมิ
J&T Express
27 มิถุนายน 63
คุณจินตนา จ.อุดรธานี
J&T Express
22 มิถุนายน 63
คุณสุมล จ.อุทัยธานี
J&T Express
22 มิถุนายน 63
คุณกัณพลอยรัตน์ จ.มหาสารคราม
J&T Express
22 มิถุนายน 63
คุณนาตยา จ.นครราชสีมา
J&T Express
22 มิถุนายน 63
คุณพิตตินันท์ จ.พิษณุโลก
J&T Express
19 มิถุนายน 63
คุณภัทรวดี จ.แพร่
J&T Express
17 มิถุนายน 63
คุณภิรม จ.ประจวบคีรีขันธ์
J&T Express
15 มิถุนายน 63
คุณสุพิชดา จ.ปราจีนบุรี
J&T Express
15 มิถุนายน 63
คุณอรวรรณ จ.นครราชสีมา
J&T Express
10 มิถุนายน 63
คุณภัทรวดี จ.สุรินทร์
J&T Express
6 มิถุนายน 63
คุณยอด จ.สระแก้ว
J&T Express