แจ้งการจัดส่งสินค้า เดือน ม.ค.-ก.พ. 2564

วันที่ส่ง
ชื่อ-จังหวัดที่ส่ง
ขนส่ง
11 ก.พ. 64
คุณนิศานาถ จ.สุรินทร์
J&T Express
11 ก.พ. 64
คุณแก้มบุ๋ม จ.นนทบุรี
Flash Express
10 ก.พ. 64
คุณดวงพร จ.ชลบุรี
Flash Express
3 ก.พ. 64
คุณตวงรัตน์ จ.กทม
J&T Express
3 ก.พ. 64
คุณกมลชนก จ.ชลบุรี
J&T Express
30 ม.ค. 64
คุณปราณี จ.นครศรีธรรมราช
Flash Express
29 ม.ค. 64
คุณพรทิพย์ จ.ฉะเชิงเทรา
Flash Express
29 ม.ค. 64
คุณเขมิกา จ.พะเยา
Flash Express
27 ม.ค. 64
คุณธิดารัตน์ จ.สระแก้ว
Flash Express
25 ม.ค. 64
คุณสุรีย์ฉาย จ.นครราชสีมา
Flash Express
23 ม.ค. 64
คุณกัลยา จ.สกลนคร
Flash Express
19 ม.ค. 64
ร้านร่มโพธิ์ร่มไทร จ.น่าน
Flash Express
12 ม.ค. 64
คุณซูรีนา จ.นราธิวาส
Flash Express
12 ม.ค. 64
คุณซูรีนา จ.นราธิวาส
Flash Express
12 ม.ค. 64
คุณซูรีนา จ.นราธิวาส
Flash Express