แจ้งการจัดส่งสินค้า เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565

วันที่ส่ง
ชื่อ-จังหวัดที่ส่ง
ขนส่ง
5 มิถุนายน 2565
คุณวิลัย จ.ปราจีนบุรี
J&T Express
6 พฤษภาคม 2565
คุณ ยุภาวดี จ.กทม.
J&T Express
28 เมษายน 2565
คุณสุนัดดา จ.กระบี่
J&T Express
10 เมษายน 2565
คุณจงจิตร จ.พะเยา
J&T Express
24 มีนาคม 2565
คุณคณิศร ต้นมา
J&T Express
23 มีนาคม 2565
คุณรักษิณา จ.สมุทรปราการ
J&T Express
22 มีนาคม 2565
คุณมัชฌิมาวรรณ จ.สระบุรี
J&T Express
15 มีนาคม 2565
คุณขนิษฐา จ.พิษณุโลก
J&T Express
8 มีนาคม 2565
คุณหัทยา จ.ปทุมธานี
J&T Express
8 มีนาคม 2565
คุณผึ้ง จ.กทม.
J&T Express
7 มีนาคม 2565
คุณวัลย์ชลี จ.พิษณุโลก
J&T Express
3 มีนาคม 2565
คุณพฤกษา จ.สงขลา
J&T Express
2 มีนาคม 2565
คุณภัสรา จ.สุรินทร์
J&T Express
26 กุมภาพันธ์ 2565
คุณ Fandi จ.สงขลา
J&T Express
21 กุมภาพันธ์ 2565
คุณนวิสา จ.สระแก้ว
J&T Express
15 กุมภาพันธ์ 2565
คุณนิภา จ.สระแก้ว
J&T Express
14 กุมภาพันธ์ 2565
คุณรัตพล จ.สงขลา
J&T Express
6 กุมภาพันธ์ 2565
คุณเมย์ จ.ปทุมธานี
J&T Express
5 กุมภาพันธ์ 2565
คุณยลรดี จ.ลำพูน
J&T Express
4 กุมภาพันธ์ 2565
คุณศรีสุดา จ.ชลบุรี
J&T Express
19 ม.ค. 2565
คุณปัทมา จ.สระแก้ว
J&T Express
17 ม.ค. 2565
คุณนฤพนธ์ จ.สมุทรปราการ
J&T Express
14 ม.ค. 2565
ร้านเนาวรัตน์ชุดไทย(ปุ๋ย) จ.นครสวรรค์
J&T Express
12 ม.ค. 2565
คุณกรรณิการ์ จ.ปทุมธานี
J&T Express
11 ม.ค. 2565
คุณกัลยาณี จ.กทม
J&T Express
9 มกราคม 2565
คุณละอองดาว จ.สงขลา
J&T Express
9 มกราคม 2565
คุณกนกพร จ.ฉะเชิงเทรา
J&T Express
8 มกราคม 2565
คุณบุญชอบ จ.กำแพงเพชร
J&T Express
6 มกราคม 2565
คุณธัญชลี จ.ชุมพร
J&T Express